Πετάσματα ονομάζονται οι ελαφριές κατασκευές του κατακόρυφου εξωτερικού περιβλήματος των κτηρίων, που αντικαθιστούν την κλασσική δόμηση (οπτοπλινθοδομή – επίχρισμα) και αποτελούνται από βιομηχανικά παραγόμενα δομικά υλικά, τα οποία συνήθως δεν φέρουν άλλα φορτία, παρά μόνον το ίδιο βάρος τους και τις ειδικές, λόγω του χαρακτήρα της κατασκευής, καταπονήσεις (ανεμοπίεση, υδατόπτωση κλπ).

Τα πετάσματα διακρίνονται ανάλογα με το υλικό πλήρωσής τους σε:

  1. Υαλοπετάσματα (glazing) εάν το υλικό πλήρωσης είναι γυαλί
  2. Τοιχοπετάσματα ή επί το συνηθέστερο Etalbond ή J-Bond

Οι κύριες αιτίες εφαρμογής των πετασμάτων είναι:

  • Η ανάγκη μείωσης των νεκρών φορτίων που επιβαρύνουν τον φέροντα οργανισμό των υψηλών κτηρίων
  • Η ταχύτητα της κατασκευής
  • Οι αυξημένες θερμομονωτικές απόδόσεις του εξωτερικού περιβλήματος σε σύγκριση με το μικρό πάχος των δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το πέτασμα
  • Η δυνατότητα εφαρμογής των αεριζόμενων προσόψεων
  • Η δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής

Υπάρχουν τρία είδη υαλοπετασμάτων, ανάλογα με τον τρόπο στήριξης του γυαλιού:

Κλασσικό με πλάκα πιέσεως (cover caps)


Στην τελική του μορφή φαίνεται αλουμίνιο πλάτους 5 εκατοστών περίπου μεταξύ των κρυστάλλων.
 
 

Structural


Στην τελική του μορφή φαίνεται μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Το εξωτερικό γυαλί είναι μεγαλύτερο απο το εσωτερικό. Μεταξύ των κρυστάλλων υπάρχει λάστιχο πλάτους 2 εκατοστών.
 

Semi Structural


Στην τελική του μορφή φαίνεται αλουμίνιο πλάτους 1 εκατοστού περιμετρικά.

 Η εταιρεία ΥΠΕΡΘΥΡΟΝ – Κουφώματα αλουμινίου, υλοποιεί τα έργα υαλοπετασμάτων – τοιχοπετασμάτων, χρησιμοποιώντας συστήματα προσόψεων των εταιρειών ΕΤΕΜ και ALUMIL.

Contact Form